Kaupunginvaltuusto, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

  • todetaan läsnäolijat
  • valtuutettujen esteilmoitukset
  • kokouskutsut ja kuulutukset
  • hyväksytään työjärjestys

Päätös

Poissa olivat Maria Huhmarniemi, Maija Pirttijärvi, Sanna Luoma, Matti Huutola ja Riitta-Maija Hokkanen, Joni Björkbacka. Varajäsenistä läsnä olivat Tarja Suopajärvi, Riitta Liinamaa, Petri Keihäskoski, Mari Ikonen, Aarne Jänkälä ja Jaakko Raivio

Päivi Ala-Kunnari, Kalervo Björbacka, Terhi Heikkilä, Matti Henttunen, Kaisu Huhtalo, Mari Jolanki, Eemeli Kajula, Elina Kortenniemi, Tuomas Koskiniemi, Elina Kuula, Markus Lohi, Juha-Pekka Mikkola, Johanna Ojala-Niemelä, Hannu Ovaskainen, Vesa Puuronen, Marko Ruohomäki, Riku Tapio, Nafisa Yeasmin, Jani Ylipahkala, Riitta Liinamaa, Raija Kivilahti, Minna Muukkonen ja Miko Storman osallistuivat kokoukseen etäyhteydellä ja muut osallistuivat kokoukseen auditoriossa. 

Kokouskutsu ja esityslista on julkaistu CaseM sähköisessä kokoustyötilassa 17.5.2022 sekä Rovaniemen kaupungin internetsivuilla 17.5.2022.

Kokouskutsu on kuulutettu virallisella ilmoitustaululla 17.5.2022.

Kokouskutsu on kuulutettu sanomalehti Lapin Kansassa ja Uusi Rovaniemi lehdessä 18.5.2022.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.