Kaupunginvaltuusto, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Kokouksen päättäminen (lisäpykälä)

Perustelut

 

 

Päätösehdotus

 

 

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.47.