Kaupunginvaltuusto, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Reijo Jylhä ja Raija Kerätär. Seuraavina vuorossa ovat Ella Keski-Panula ja Elina Korteniemi.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 30.5.2022.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reijo Jylhä ja Raija Kerätär.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.