Kaupunginvaltuusto, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Valtuustoaloite Talviuinnin järjestäminen Rovaniemellä (lisäpykälä)

ROIDno-2022-2193

Perustelut

Ella Keski-Panula ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Ounasvaaran Latu on vastannut talviuinnin pyörittämisestä Rovaniemellä jo 26 vuoden ajan. Talviuinti on suosittu harrastus. Kuluneena talvena lähes 500 talviuimaria maksoi talviuintipaikan avaimesta, ja vakikävijöiden lisäksi talviuintipaikalla käy paljon muitakin uimareita. Pulahdus jäiseen Kemijokeen on myös matkailijoiden suosima elämys. 

Talviuinti on monelle tärkeä harrastus, ja sillä on myös terveyshyötyjä. Sen on arvioitu vähentävän stressiä, lievittävän kipuja, parantavan unen saantia ja vastustuskykyä sekä vilkastuttavan aineenvaihduntaa. Viime vuonna tehdyn Suomen Ladun kyselyn mukaan talviuimarit kokivat terveydentilansa parantuneen talviuinnin myötävaikutuksesta ja etenkin stressin lievittyneen ja mielenvirkeyden parantuneen.

Talviuintia pyöritetään Rovaniemellä talkoovoimin Ounasvaaran Ladun aktiivien toimesta. Nyt talviuinti uhkaa loppua talkooväen vähäisyyden vuoksi. Samoin pysyvän talviuintipaikan rakentaminen Venetielle on viivästynyt korkeiden kustannusten vuoksi. 

Mikä sopisikaan tämän meidän Arktisen pääkaupungin imagoon osuvammin kuin kunnollinen talviuintipaikka, josta sekä asukkaat että matkailijat voisivat iloita?

Me tämän valtuustoaloitteen allekirjoittajat esitämme, että Rovaniemen kaupunki turvaa talviuinnin jatkumisen Rovaniemellä ja selvittää, voisiko kaupunki osallistua talviuintipaikan juokseviin kustannuksiin sekä vastata suunnitellun Venetien talviuintipaikan sähkö-, vesi- ja viemäriliittymien liittymämaksuista ja rakentamiskustannuksista."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.