Kaupunginvaltuusto, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Valtuustoaloite kaupungin panostukset huoltovarmuuteemme ja energian omavaraisuuteemme (lisäpykälä)

ROIDno-2022-2188

Perustelut

Matti Henttunen jätti valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Viime aikoina olemme mm. uutisoinneista saaneet kuulla maatalouden tuottajien ahdingosta, jossa kustannukset ovat karanneet käsistämme. Edellä esitetyn perusteella, pyydän että Rovaniemi / Kylienkehittämissäätiö huomioi asian toimissaan ja tekee niitä vaikuttavia konkreettisia toimia joilla parannetaan ja siten huolehditaan maatalouden tuottajien arjesta ja jaksamisesta siten, että maatalouden tuottaja olisi alueellamme jatkossakin ja maaseutumme pysyisi näin elinvoimaisena. Panostukset kyliemme elinvoimaisuuteen, huoltovarmuutermme sekä energian omavaisuutermme ovat ajankohtaisia."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.