Kaupunginvaltuusto, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Valtuustoaloite kaupungin työntekijöiden työsuhde etu (lisäpykälä)

ROIDno-2022-1892

Valmistelija

  • Eeva-Maarit Aikio, kaupunginsihteeri, eeva-maarit.aikio@rovaniemi.fi

Perustelut

Tuomas Koskiniemi ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Kaupungin työntekijöiden pitovoima on vähentynyt ja se uhkaa käydä kaupungille kalliiksi. Jotta Rovaniemen kaupunki olisi tulevaisuudessakin kiinnostava työnantaja, ehdotan, että parannetaan kaupungin työntekijöiden työsuhde etuja seuraavalla tavalla.

Jokaisella Rovaniemen kaupungin työntekijällä on ilmainen pysäköinti Rovaniemen keskustassa kaupungin valvomilla pysäköintipaikoilla. Tämä on helppo toteuttaa jakamalla työntekijöille parkkilappu, joka vapauttaa parkkimaksuilta. Lappu on aina henkilökohtainen ja voidaan sitoa yhteen autoon tai muuhun rekisteröityyn kulkuneuvoon.

Lisäksi ehdotan, että yli 65 vuotiailla Rovaniemeläisillä on myös oikeus ilmaiseen pysäköintiin Rovaniemen kaupungin alueella samoilla ehdoilla."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.