Kaupunginvaltuusto, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Valtuustoaloite kotihoidontukea saavan vanhemman maksualennuksista (lisäpykälä)

ROIDno-2022-2197

Perustelut

Elina Korteniemi ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemellä saamme iloita runsastuneesta lasten määrästä. Iso osa lapsista siirtyy jo varhain varhaiskasvatuksen piiriin. Olemmekin varhaiskasvatuksen suhteen positiivisen haasteen edessä. 

Meillä kuitenkin on myös perheitä, joissa toinen vanhemmista jää vanhempainrahakauden jälkeen hoitamaan lastaan tai lapsiaan kotiin kotihoidontuella. Se osaltaan helpottaa varhaiskasvatuksenkin tilannetta. 

Kotihoidontuki alkaa, kun lapsi on noin 9kk ikäinen. Mikäli yleinen käytäntö olisi, että vanhemmat laittaisivat lapsen heti silloin varhaiskasvatukseen, veisi hän kahden lapsen paikan, kunnes täyttää 1- vuotta. Se haastaisi jo kuormittunutta varhaiskasvatuksen tilannetta entisestään. 

Kotihoidontuelle jääminen rokottaa erittäin paljon tuen saajaan kuukausituloja. Ensimmäisestä lapsesta se on 350,27€ ja monelle se on ainoa tulonlähde. Aloitteessani esitän, että Rovaniemen kaupunki siirtäisi kaikissa alennuksiin oikeuttavissa palvelumaksuissa kotihoidontukea saavan vanhemman samojen alennusten piiriin esim. eläkeläisten ja opiskelijoiden kanssa, jotta esimerkiksi liikunta- ja kulttuuritoiminta ei tyrehtyisi pienten lasten vanhemmilta.

Kunnan tehtävä on edelleen edistää kuntalaisen hyvinvointia ja terveyttä. On meidän kaikkien etu, että pienten lasten vanhemmat pitävät huolta omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan, sillä hyvinvointi edistää kuntalaisen tuottavuutta ja terveyttä sekä lisää perheiden hyvinvointia. 

Ajattelen, että tämä on enemmän arvo- kuin rahakysymys. Pienin teoin kohotamme entisestään Rovaniemellä lapsiystävällisen kunnan imagoa."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.