Kaupunginvaltuusto, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Valtuustoaloite pukukopit ja wc:t Salmijärven uimarannalle (lisäpykälä)

ROIDno-2022-2200

Perustelut

Vesa Puuronen jätti valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Esitän, että Salmijärven rannalla, metsämuseon lähistöllä sijaitsevalle uimarannalle toimitetaan mahdollisimman pikaisesti yleisö wc:t ja pukukopit."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.