Kaupunginvaltuusto, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Valtuustoaloite puurakentamisen kehittämisohjelma (lisäpykälä)

ROIDno-2022-2190

Perustelut

Riku Tapio ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Yhteiskunnalliset ja ilmastopoliittiset tarpeet edellyttävät puun käytön laajentamista niin kaupunkien rakentamisessa, julkisessa rakentamisessa kuin suurissa puurakenteissakin. Ohjelman tavoitteena on edistää puurakentamisen yritystoimintaa ja osaamista Rovaniemellä sekä lisätä puun käyttöä kaupunkirakentamisessa.

Esitämme, että Rovaniemen kaupunki laatii puurakentamisen kehittämisohjelman yhdessä oppilaitosten ja muiden alaan liittyvien tahojen kanssa. Kehittämisohjelma on nähtävä osana Rovaniemen elinvoimaisuuden vahvistamisprosessia ja viihtyisän toimintaympäristön luomista."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.