Kaupunginvaltuusto, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Valtuustoaloite tulvasuojelusta (lisäpykälä)

ROIDno-2022-2198

Perustelut

Jukka Aula ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemen kaupungin tulvariskialueilla sijaitseville yksityisille kiinteistöille myönnettävä avustus kiinteiden tulvasuojelurakenteiden rakentamiseen.

Rovaniemen tulvasuojelun laaja yleissuunnitelma on viimeistelyvaiheessa. Riskialueita on Saarenkylän lisäksi laajalla alueella Ounasjoen-Kemijoen risteysalueella sekä mm Vaaralassa, Koskenkylässä.  Käytännön tulvasuojelutoimenpiteissä tulisi päästä liikkeelle 2023. Kaupungin investointiohjelmassa on varattu määräraha omien kiinteistöjen suojeluun ja osa tulvasuojelutoimista toteutuu tie- ja katuverkon korotuksina.  Merkittävä osa tulvasuojelusuunnitelmassa esitettävistä rakenteista sijoittuu kuitenkin yksityisten kiinteistönomistajien maille.

Jos vastuu aluesuojauksista ja yksityisteiden korotuksista on kullakin kiinteistöllä erikseen, on toteutuminen epävarmaa. Osana tulvasuojelun toteuttamista tulisi olla prosessin mallintaminen useamman kiinteistön aluesuojauksen toteutukseen.

Vuoden 2023 talousarvioon tulisi varata määräraha tarvittaviin selvityksiin, suunnitelmiin ja kiinteiden tulvasuojelurakenteiden rakentamiseen yksityisille kiinteistöille."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.