Kaupunginvaltuusto, kokous 25.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

  • todetaan läsnäolijat
  • valtuutettujen esteilmoitukset
  • kokouskutsut ja kuulutukset
  • hyväksytään työjärjestys

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Suoritetussa nimenhuudossa poissa olivat Marjo Rundgren, Maria Huhmarniemi, Jani Björkbacka, Mari Jolanki, Eemeli Kajula, Riitta-Maija Hokkanen, Hannu Ovaskainen ja Johanna Ojala-Niemelä. Varajäsenistä läsnä olivat Riitta Liinamaa, Maija Haase, Jaakko Raivio, Aarne Jänkälä, Elina Holm, Seija Karvo ja Pekka Lehto.

Kokouskutsu ja esityslista on julkaistu CaseM sähköisessä kokoustyötilassa 12.10.2021 sekä Rovaniemen kaupungin internetsivuilla 15.10.2021.

Kokouskutsu on kuulutettu virallisella ilmoitustaululla 15.10.2021.

Kokouskutsu on kuulutettu sanomalehti Lapin Kansassa ja Uusi Rovaniemi lehdessä 20.10.2021.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.