Kaupunginvaltuusto, kokous 25.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Päivi Alanne-Kunnari ja Kalervo Björkbacka. Seuraavina vuorossa ovat Terhi Heikkilä ja Matti Henttunen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Alanne-Kunnari ja Kalervo Björkbacka.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.