Kaupunginvaltuusto, kokous 25.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Valtuustoaloite Ounasvaaran säästyneet osat suojeltava (lisäpykälä)

ROIDno-2021-4133

Perustelut

Vesa Puuronen jätti valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Ounasvaara on Rovaniemen merkittävä maamerkki ja lähiluontokohde. Vaaralla on jälkiä jääkaudesta lähtien ja sen laella perinteinen keskiyön auringon palvontapaikka. Viime vuosina vaaran luonnonvaraisina säilyneitä osia on kehittämisen nimissä pikkuhiljaa otettu rakentamiseen, viime viikkoinakin on tullut julki uusia rakentamissuunnitelmia, jotka uhkaavat vaaran vanhojen metsien ja merkittävien luontokohteiden säilymistä.

Ounasvaaran lisärakentaminen tulee pysäyttää.

Esitän, että Rovaniemen kaupunki ryhtyy toimiin Ounasvaaran rakentamattomien osien suojelemiseksi asemakaavalla."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.