Kaupunginvaltuusto, kokous 25.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Valtuustoaloite hankinnoilla työllistäminen Rovaniemellä (lisäpykälä)

ROIDno-2021-4130

Perustelut

Raija Kerätär ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen::

"Hankinnoilla työllistäminen tarkoittaa, että julkinen hankkija liittää tarjouspyyntöönsä ja hankintasopimukseensa työllistämistä koskevan ehdon. Työllistämisehdossa edellytetään, että valittu sopimuskumppani työllistää sopimuskauden aikana heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä, esimerkiksi pitkäaikaistyöttömiä, osatyökykyisiä tai nuoria.

Työ- ja elinkeinoministeriön “Hankinnoilla työllistämisen” -vauhditusohjelma toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita ja on osa hallituksen työkykyohjelman toteutusta. Sen yksi päämäärä on parantaa osatyökykyisten asemaa työmarkkinoilla. 

Hankinnoilla työllistämisen toimintatapa on otettu käyttöön mm. Vantaalla, Keravalla, Oulussa, Tampereella, Turussa, Seinäjoella, Kouvolassa ja Kajaanissa. Suomen Kuntaliitto koordinoi ja edistää toimintamallin kehittämistä ja levittämistä. 

Rovaniemi maksoi 5,5 miljoonaa euroa pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuista vuonna 2020.  Suuri osa pitkäaikaistyöttömistä on osatyökykyisiä, jotka toistuvasti häviävät työpaikkakilpailussa terveille, vaikka heillä olisi työn tekemisen potentiaalia heille räätälöidyissä tehtävissä. Työmarkkinatukien kuntaosuuskustannuksia voitaisi merkittävästi vähentää osatyökykyisten työelämämahdollisuuksia parantamalla.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemen kaupunki  tehostaisi alueellaan osatyökykyisten työllistymisen mahdollisuuksia ottamalla käyttöön Hankinnoilla työllistämisen toimintamallin."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.