Kaupunginvaltuusto, kokous 25.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Valtuustoaloite nopeusnäyttöjen sijoittaminen koulujen läheisyyteen (lisäpykälä)

ROIDno-2021-4135

Perustelut

Tuomas Koskiniemi ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Varsinkin kyläkoulut ovat monesti ns. pääteiden varrella ja koululaiset tekevät ylityksiä yleensä koulun lähistöllä, vaikka kouluun johtaisikin pyörätie. Nämä ovat vaaranpaikkoja. Esimerkiksi Vanttauskosken kouluun menee pyörätie, joka antaa autoilijalle kuvan, että lapset pysyvät siellä, mutta ylityksiä tapahtuu kuitenkin leikkien lomassa.

Kannustava nopeusnäyttö on osoittautunut hyväksi nopeuden alentajaksi koulun välittömässä läheisyydessä. Lisäksi nopeus näyttö antaa dataa tuleviin liikenne hankkeisiin alueella. Ehdotankin, että jokaisen koulun läheisyyteen sijoitetaan nopeusnäyttö, tarvittaessa kaksi. Tuollaisen näytön hinta on 2300e-4000e + asennus."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.