Kaupunginvaltuusto, kokous 25.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Valtuustoaloite Matkajängäntien ja Kolpeneentien risteyksen liikenneturvallisuuden parantaminen (lisäpykälä)

ROIDno-2021-4134

Perustelut

Tuomas Koskiniemi ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Matkajängäntien ja Kolpeneentien risteys on osoittautunut liikenneturvallisuus riskiksi, etenkin koululaisille. Kolpeneentietä tullessa näkyvyys jalkakäytävälle varsinkin vasemmalle on estynyt pahasti. Ilmiö korostuu etenkin talvisaikaan, kun penkat ovat vielä korkeammalla. Pyörätietä käyttää moni koululainen mennessään ja tullessaan pöykkölän suunnalta kouluun. Maapenkka risteysalueella estää näkyvyyden pyörätielle. Risteyksessä on asukkaiden mukaan ollut vaaratilanteita.

Ehdotan, että risteyksen liikenneturvallisuutta ja lasten koulumatkan turvallisuutta lisätään tekemällä risteyksestä turvallisempi joko poistamalla penkka tai muuttamalla suojatie korotetuksi."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.