Kaupunginvaltuusto, kokous 26.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

  • todetaan läsnäolijat sekä ääni- ja kuvayhteys
  • valtuutettujen esteilmoitukset
  • kokouskutsut ja kuulutukset
  • hyväksytään työjärjestys

Päätös

Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon. Poissa olivat varsinaisista jäsenistä Aatos Nätynki, Hannu Ovaskainen ja Jouko Lampela. Varajäsenistä kokoukseen osallistuivat Ari Paldan ja Ari Karvo. Keltakankaan auditoriossa olivat läsnä puheenjohtaja Heikki Autto, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala, valtuutettu Kari Tuominen sekä kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginsihteeri Kaisa Laitinen, vs. viestintäpäällikkö Johanna Tikkanen sekä hallintosihteeri Marja Marjetta.

Kokouskutsu ja esityslista on julkaistu CaseM sähköisessä kokoustyötilassa sekä Rovaniemen kaupungin internetsivuilla 20.10.2020.

Kokouskutsu on kuulutettu virallisella ilmoitustaululla 20.10.2020.

Kokouskutsu ja esityslista on kuulutettu sanomalehti Lapin Kansassa ja Uusi Rovaniemi lehdessä 21.10.2020.

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.