Kaupunginvaltuusto, kokous 26.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Valtuustoaloite hidasteita jalankulkijoiden turvaksi Vennivaaraan (lisäpykälä)

ROIDno-2020-3376

Perustelut

Vesa Puuronen jätti puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Vennivaaran asukkaat ovat huolestuneita alueensa katujen liikenneturvallisuudesta. Useiden yhdenmukaisten havaintojen mukaan kaupunginosan kaduilla ajetaan huomattavia ylinopeuksia. Yksi vakava onnettomuus ajoneuvoille on tapahtunut vast’ikään, vanhemmat pelkäävät lastensa turvallisuuden puolesta.

Asukkaat ovat ehdottaneet, että kaduille rakennettaisiin hidasteita. Kaupungin vastuuhenkilöt ovat tähän asti tyrmänneet nämä esitykset vedoten siihen, että ne hidastavat julkista liikennettä ja että alueelle on tehty yksi suojatiesaareke. Asukkaiden käsitys on, että pitkällä kadulla yhdellä saarekkeella ei ole suurta merkitystä, koska se voidaan sivuuttaa hidastamatta ajoneuvon nopeutta.

Asukkaat ovat myös todenneet, että linja-autot pysähtyvät kaikilla vuoroillaan useaksi minuutiksi Aateharjuntien ja Metsämansikan pysäkille, joka on esitettyjen hidasteiden jälkeen. Koska busseilla on aikaa odottaa pysäkillä, niillä pitäisi olla aikaa huomioida hidasteetkin ajokaistoilla, eritoten koska hidasteet olisivat pysäkkien läheisyydessä, jolloin bussit joutuvat muutoinkin hidastamaan ja pysähtymään.

Esitän, että Rovaniemen kaupunki puuttuu mahdollisimman pikaisesti heikkoon liikenneturvallisuustilanteeseen, huolehtimalla siitä, että alueelle rakennetaan nopeuksia hillitseviä hidasteita katujen molemmille kaistoille ainakin seuraaviin kohteisiin:

  • Aatenharjuntien ja Kimalaisentien risteys
  • Attenharjuntien ja Metsämansikan risteys
  • Aatenharjuntien ja Kesätuulentien risteys, Apilakujan leikkipuiston suojatien molemmin puolin.
  • Päivänkierrontien risteysalueet."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.