Kaupunginvaltuusto, kokous 26.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Valtuustoaloite tuotantokannustin Rovaniemelle (lisäpykälä)

ROIDno-2020-3278

Perustelut

Miikka Keränen ym. jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Vuoden 2017 alusta Suomessa otettiin käyttöön 25 prosentin tuotantokannustin, jonka ansiosta audiovisuaalisten tuotantojen tekeminen on nyt entistä edullisempaa. Se tarjoaa suurillekin tuotannoille mahdollisuuden hyödyntää Suomen ainutlaatuisia olosuhteita: kaunista luontoa, mutta modernia liikenneverkostoa ja laadukkaita tukipalveluita. Vastikään kuulimme tästä iloisen uutisen Tampereelta, jossa kuvataan ensimmäinen kokonaan Suomessa kuvattava Hollywood-elokuva Dual.

Suomen yhteisen tuotantokannustimen lisäksi siis myös paikallisella tuotantokannustimella voi olla ratkaiseva vaikutus alan tuotantojen houkuttelemiseen. Av-alan tuotantokannustin on myös luonnollinen tilaisuus lisätä yhteistyötä Lapin korkeakoulujen kanssa. Esimerkiksi Lapin yliopiston audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma ja mediatieteen tutkimus voisivat tarjota mielenkiintoisia mahdollisuuksia alalla toimiville.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemen kaupunki selvittää mahdollisuutta tuoda kaupungille oma tuotantokannustin esimerkiksi Tampereen tapaan. Tampereen tuotantokannustin mahdollistaa 10-15% palautuksen Tampereen seudulla syntyneistä tuotantokuluista. Kannustin koostuu 10% perusosasta sekä mahdollisuudesta 0-5% markkinointiyhteistyöprosenttiin. Kannustinta voi hakea varsinaisten tuotantokulujen ohella myös esi-ja jälkituotantovaiheisiin."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.