Banneri

Kaupunginvaltuusto, kokous 26.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Valtuustoaloite vanhan asemarakennuksen korjaaminen liitetään viereiselle tontille suunniteltuun rakentamiseen (lisäpykälä)

ROIDno-2020-3375

Perustelut

Saara Koikkalainen ym.  jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Poromiehentiellä sijaitseva Rovaniemen vanha asemarakennus on seisonut tyhjillään jo vuosia, eikä kaupungilta ole löytynyt varoja sen korjaamiseen. Rovaniemen kaupungin tilapalvelukeskus selvittää parhaillaan sen käyttömahdollisuuksia sekä mahdollisen korjauksen rahoitusvaihtoehtoja. Kaupunki ei ole myymässä tai purkamassa asemarakennusta. (Lapin Kansa 15.10.2020).

Esitän, että osana tätä prosessia selvitetään myös se mahdollisuus, että asemarakennuksen korjaaminen liitetään viereiselle tontille suunniteltuun rakentamiseen. Ruokasenkadun sillan valmistuttua nykyinen keskuskentän parkkipaikka-alue on tarkoitus ottaa asuinrakentamiskäyttöön. Tässä yhteydessä aseman korjaamisvelvoite voidaan neuvotella rakennusyhtiöiden tehtäväksi, sillä ne saavat rakentaa kaupungin keskeisimmälle paikalle ja voivat myös odottaa investoinnilleen merkittäviä tuottoja.

Siitä, kuinka tällaista yhteistyötä voi menestyksekkäästi toteuttaa, voi käydä ottamassa oppia Joensuusta, jossa vanhan puutalokorttelin rakennuksia on kunnostettu sitomalla ne uudisrakentamisen rakennusprosesseihin. Liitän tästä esimerkiksi valokuvia tänä syksynä remontoidusta Filipoffin talosta, jonka takapihalla on uusia kerrostaloja ja talossa toimii nyt ravintola. Vielä vuosi sitten tämä vuonna 1862 rakennettu talo oli suljettu ja lähes purkukuntoinen.

Tämä vaihtoehto olisi kaupungille edullinen, rakennuttajayhtiölle siedettävä ja kaupunkikuvan kannalta kestävä ratkaisu, jolla vanha arvorakennus saataisiin vihdoin ansaitsemaansa kuntoon."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.