Banneri

Kaupunginvaltuusto, kokous 26.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Valtuustoaloite kertakäyttöisten kasvomaskien ja käsineiden keräyspisteiden lisääminen (lisäpykälä)

ROIDno-2020-3377

Perustelut

Hilpi Aholan aloite jätti puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Esitän että, kertakäyttöisten kasvomaskien ja käsineiden keräyspisteitä lisätään, luonnon roskaantumisen estämiseksi.

Tuuli kuljettaa kauppojen pihoilla ja parkkipaikoilla käytettyjä kasvomaskeja jotka kuuluisi roska-astioihin. Roskaaminen on pahinta siellä missä ihmisiä tulee ja menee paljon mm. kaupat ja kauppakeskukset. Usein kauppojen ulko-ovien edustalla on pieni roska-astia, joka on usein täynnä ja käytetyt maskit lentelevät ja roskaavat piha-alueita ja luontoa.

Kertakäyttöisiä suojia ei ole valmistettu luontoon hajoavista materiaaleista, joten ne eivät maadu ja ovat ympäristölle haitallisia.

Kaupungissa kerätään mm. joulun aikaan, kinkkurasvoja väliaikaisiin keräyspisteisiin. Esitän että, samalla tavalla kasvomaskien, käsineiden keräämiseksi voitaisiin viedä väliaikaisia keräysastioita kauppojen, kauppakeskusten ja muita paljon väkeä keräävien tilojen yhteyteen.

Tämä aloite on ajankohtainen ja kiireellinen, jotta ehdittäisiin ajoissa suojelemaan luontoa, eläimiä ja ihmisiä."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.