Kaupunginvaltuusto, kokous 7.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

  • todetaan läsnäolijat sekä ääni- ja kuvayhteys
  • valtuutettujen esteilmoitukset
  • kokouskutsut ja kuulutukset
  • hyväksytään työjärjestys

Päätös

Puheenjohtaja kävi läpi osallistujat. Poissa varsinaisista valtuutetuista olivat Harri Rapo, Jouko Lampela, Merja Mäntyniemi ja Timo Tolonen. Varajäsenistä läsnä olivat Maija Pirttijärvi, Ari Karvo ja Jaakko Raivio. Läsnä valtuustosalissa olivat puheenjohtaja Heikki Autto sekä valtuutetut Liisa Ansala, Aatos Nätynki, Matti Henttunen, Pertti Lakkala, Esko-Juhani Tennilä, Jaakko Portti, Mika Kansanniva, Juhani Juuruspolvi ja Kari Tuominen. Muut läsnäolevat valtuuston jäsenet osallistuivat etäyhteyden kautta.

Kokouskutsu ja esityslista on julkaistu CaseM sähköisessä kokoustyötilassa sekä Rovaniemen kaupungin internetsivuilla 1.9.2020.

Kokouskutsu on kuulutettu virallisella ilmoitustaululla 1.9.2020.

Kokouskutsu ja esityslista on kuulutettu sanomalehti Lapin Kansassa ja Uusi Rovaniemi lehdessä 2.9.2020.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.