Banneri

Kaupunginvaltuusto, kokous 7.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2020

ROIDno-2020-914

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Janne Juotasniemi, controller, janne.juotasniemi@rovaniemi.fi
Arto Sarala, talouspäällikkö, arto.sarala@rovaniemi.fi
Rauni Jokelainen, hallintopäällikkö, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi
Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
Maaret Eero, laskentatoimen asiantuntija, maaret.eero@rovaniemi.fi
Riina Koskiniemi, vs. erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti kaupunginhallitus saa kuukausittain tiedoksi talouskatsauksen ja vähintään kerran vuodessa käsiteltäväkseen talousarvion osavuosikatsauksen, jonka se toimittaa edelleen valtuustolle tiedoksi. Osavuosikatsaus sisältää koko konsernia koskevat talous-​ ja toimintaraportit. Osavuosikatsaus on laadittu ajalta 1.1.-​ 30.6.2020.

Alkuvuoden aikana kaupungin väkiluku on kasvanut 312 asukkaalla, asuntoja on valmistunut 328 kappaletta ja työttömyysaste kivunnut 18,1 prosenttiin.

Rovaniemen kaupungin taloutta rasittaa tällä hetkellä poikkeustilan aiheuttama verotulotilitysten lasku sekä rakenteellinen tulojen ja menojen epätasapaino. Verotulotilitysten kertymä on kesäkuun lopussa 1,9 miljoonaa euroa suurempi kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana, mutta talousarviossa odotettuun nähden kasvu on liian pientä. Nettomenot ovat kasvaneet 2,1 miljoonaa euroa eli 1,​1 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. 

Nettomenojen kasvu selittyy toimintatuottojen vähenemisellä (-2,8 M€), huolimatta toimintakulujen vähenemisestä (-0,7 M€) verrattuna viime vuoteen. Henkilöstökulut, avustukset ja vuokrat ovat kasvaneet noin 1,0 miljoona euroa per menolaji. Palvelujen ostot ovat vähentyneet noin 3,1 miljoonaa euroa sekä aineet tarvikkeet ja tavarat ovat vähentyneet 0,7 miljoonaa euroa. Tilapalvelukeskuksen alijäämä on 0,5 miljoonaa euroa. Ruoka- ja puhtauspalvelujen alijäämä on 0,1 miljoonaa euroa. Peruskaupungin investointien toteuma on kesäkuun lopussa 3,8 miljoonan euroa. Investoinnit painottuvat kolmannelle vuosineljännekselle.  

Peruskaupungin tilikauden alijäämä oli kesäkuussa -10,5 milj. euroa. Viime vuonna vastaavaan aikaan alijäämää oli -17,7 milj. euroa. Koko vuoden osalta peruskaupungin alijäämäksi arvioidaan noin 6,0 miljoonaa euroa. Mahdollinen loppuvuodelle ajoittuva poikkeustila voi lisätä alijäämää. 

Merkittävistä konserniyhteisöistä Neven tulos on positiivinen, mutta LSHP:n, REDU:n ja RoMa:n tulokset ovat negatiivisia. Konsernin alijäämä on 11,9 miljoonaa euroa kesäkuun jälkeen. Konsernin lainakanta 30.6.2020 oli noin 333 miljoonaa euroa eli 5285 euroa/asukas.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen. Mahdollisten talousarviomuutosten tarpeellisuus arvioidaan elokuun toteuman pohjalta.

Päätös

Liisa Ansala poistui kokouksesta klo 14.30. Puheenjohtajana toimi Maria-Riitta Mällinen. Liisa Ansala palasi kokoukseen tämän asian esittelyn aikana klo 15.17 ja jatkoi kokouksen puheenjohtajana.

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainiota, controller Janne Juotasniemeä, toimialajohtaja Antti Lassilaa ja toimialajohtaja Jukka Kujalaa. Talous- ja rahoitusjohtajana 1.9.2020 aloittava Saara Saari osallistui etäyhteyden kautta osavuosikatsauksen esittelyyn.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Sanna Karhu liittyi kokoukseen etäyhteyden kautta klo 14.59 ja Hilpi Ahola poistui klo 14.59.

 

Valmistelija

 • Janne Juotasniemi, controller, janne.juotasniemi@rovaniemi.fi
 • Arto Sarala, talouspäällikkö, arto.sarala@rovaniemi.fi
 • Rauni Jokelainen, hallintopäällikkö, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi
 • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
 • Maaret Eero, laskentatoimen asiantuntija, maaret.eero@rovaniemi.fi
 • Riina Koskiniemi, vs. erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus 31.8.2020 § 294 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee liitteenä olevan osavuosikatsauksen tiedoksi. Mahdollisten talousarviomuutosten tarpeellisuus arvioidaan elokuun toteuman pohjalta.

Päätös

Ryhmäpuheenvuoron käyttivät

 • Susanna Junttila (Kesk.)
 • Terhi Heikkilä (SDP)
 • Sanna Luoma (Kok.)
 • Esko-Juhani Tennilä (Vas.)
 • Kalervo Björkbacka (PS)
 • Raimo Miettunen (KD)
   

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.