Banneri

Kaupunginvaltuusto, kokous 7.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Valtuustoaloite hyvinvointipassi (lisäpykälä)

ROIDno-2020-2888

Perustelut

Sakke Rantala ym. valtuutetut jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

“Hyvinvointipassi on oikeudenmukainen ja kustannustehokas tapa järjestää hyvinvointipalvelut laadukkaasti – oikeaa digiajan demokratiaa.” 

Mistä on kyse? Hyvinvointipassijärjestelmän kuvaus lyhyesti (ohessa myös havainnekuva konseptin luonnoksesta): 

 • osa hyvinvointipalveluiden määrärahoista annetaan kuntalaisten käyttöön suoraan hyvinvointipassijärjestelmän kautta (esim. 200€/kaupunkilainen) 
 • kaikilla kaupunkilaisilla käytössään hyvinvointipassi (digitaalinen järjestelmä, esim. sovellus tai kortti) 
 • passilla voi maksaa hyvinvointia edistäviä palveluita, jotka toimielin on hyväksynyt. 
 • Palvelut jaetaan eri koreihin, esim.

A) kaikki kustannukset katetaan budjettivaroilla
B) osa kustannuksista katetaan tulorahoituksella, jota voidaan saada hyvinvointipassista tai ulkoisista tuloista
C) osa kustannuksista soveltuisi maksettavaksi hyvinvointipassilla

 Perusteluja: 

Ensiksi, hyvinvointipassi olisi oikeudenmukainen, koska kaikki kaupunkilaiset saisivat saman verran1 rahaa käyttöönsä ja siten saman mahdollisuuden ja kannusteen käyttää hyvinvointia parantavia palveluja. Jos 5% hyvinvointitoimialan määrärahoista jaettaisiin hyvinvointipassin kautta, jokainen kaupunkilainen saisi käyttöönsä 200 euroa. Hyvinvointijärjestelmän rahoitusta voi myöhemmin kasvattaa. 

Toiseksi, hyvinvointipassi lisäisi arjen demokraattisuutta nykyaikaisella tavalla. Toimielin hyväksyisi pelisäännöt eri palveluiden sisällyttämisestä järjestelmään, varaisi rahat passijärjestelmään sekä valvoisi järjestelmän toimintaa. Toisin sanottuna kuntalaiset voisivat äänestää jaloillaan ja käyttää passille varatut rahansa haluamissaan kohteissa, tapahtumissa ja palveluissa. Tämä tuottaisi tietoa tarpeellisista palveluista ja auttaisi kehittämään palveluja tarpeen mukaan. Järjestelmän piiriin voidaan ottaa lisää palveluntuottajia myöhemmin. 

Kolmanneksi, hyvinvointipassi parantaisi palvelujen laatua ja kustannustehokkuutta. Kun yksikkö kilpailee asiakkaiden passirahavirrasta, muodostuu kannuste parantaa laatua. 

1 Tulonjakopoliittinen keskustelu ja ratkaisut ovat valmisteluvaiheen asioita. On kuitenkin syytä huomioida, että oikeudenmukainen tulonjako huomioidaan jo verotuksessa. 

Vastaavasti yksiköiden tulosvastuu korostuisi (pois lukien kori A). Samoin palveluiden rahoituksen läpinäkyvyys parantuisi. 

Hyvinvointipassi ei ole leikkaus, vaan rakenneuudistus, jonka tarkoitus on torjua hyvinvoinnin polarisoitumista. Sama rahamäärä tulisi käytettäväksi hyvinvointipalveluihin aiempaa oikeudenmukaisemmin ja tehokkaammin. Lisäksi ulkoista rahaa toisivat mm. turistit ja palveluiden suurkäyttäjät. 

Yhteenvetona: hyvinvointipassi parantaisi oikeudenmukaisella tavalla i) palveluiden laatua, kun palveluntarjoajat pääsevät kilpailemaan rehdisti asiakkaista, ii) olisi demokratian digiloikka sekä iii) parantaisi julkisten varojen käytön tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä. 

Valtuustoaloitteen allekirjoittaneina esitämme, että kaupunginhallitus mm. 

 • resursoi, aikatauluttaa ja valvoo suunnittelun2,
 • laatii reunaehdot kokeilulle ja 
 • valmistelee asiaa tarvittavalla tavalla esitettäväksi kaupunginvaltuustolle
   

2 Suunnitteluvaiheessa esim. kolme kaistaa:

 1. kehitetään ulkopuolisen asiantuntijan (esim. palvelumuotoilija) kanssa hyvinvointipassi- rakennetta asiakkaan ja palvelujen näkökulmasta 
 2. kokeillaan ulkopuolisen asiantuntijan (esim. ohjelmistotoimittaja) kanssa maksu- ja rahoitus- järjestelmää (esim. mobiilisovellus tai tyky-kortti sekä maksujen välittyminen palveluntarjoajille) 
 3. selvitetään ulkopuolisen asiantuntijan (esim. juristi) tuella, millä reunaehdoilla järjestelmä voidaan panna toimeen hallinnollisesta näkökulmasta"

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.