Kaupunginvaltuusto, kokous 7.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Valtuustoaloite mielenterveysavun lisääminen (lisäpykälä)

ROIDno-2020-2887

Perustelut

Miikka Keränen ym. valtuutetut jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Matalan kynnyksen mielenterveysavun puute on ollut valtava ongelma jo aiemmin, mutta koronapandemian vuoksi tarve sille on kasvanut entisestään. Esimerkiksi nuorille akuuttiapua tarjoavan Sekasin-chatin käyttäjämääriä tarkastellessa selviää, että chatissa on käyty tämän vuoden aikana jo yli 21  000 keskustelua, mikä on enemmän kuin viime vuonna yhteensä. Mielenterveyden häiriöiden perusteella sairauspäivärahaa saaneiden lukumäärä on kasvanut vuosien 2016 ja 2019 välillä peräti 43 %. Kaikista mielenterveyden häiriöstä puolet alkaa ennen 14 ikävuotta ja 75 prosenttia ennen 24 ikävuotta. Viime vuonna mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeellä oli kaksi kertaa enemmän alle 30-vuotiaita kuin 2000-luvun alussa.

Mielenterveysongelmien hoito ja ennaltaehkäisy on sekä taloudellisesti että inhimillisesti tärkeää. Toimivassa kaupungissa jokainen saa tarvitsemaansa hoitoa ja eväitä onnelliseen, turvalliseen arkeen. Monille hoitoon hakeutumisen estää kuitenkin epätietoisuus oikeasta hoitopaikasta, pelko stigmasta ja avun saamisen hitaus. 

Me allekirjoittaneet esitämme, että

  1. Rovaniemi selvittää kokeilua kynnyksettömästä pääsystä mielenterveyspalveluihin esimerkiksi tiettyinä asiointiajankohtina, eli niin sanottua avointa mielenterveysklinikkaa.
  2. Lisäksi esitämme, että selvitetään mahdollisuus tuoda tiivis mutta kattava mielenterveyden ensiapukurssi Rovaniemen kouluihin: kouluissa voitaisiin toteuttaa oppilaille ja opettajille esimerkiksi kahden koulupäivän mittainen koulutus, joka sisältää mm. mielenterveyden ja oman hyvinvoinnin vahvistamisen perusteet, ohjeita riskitilanteiden tunnistamiseen ja muiden auttamiseen, ja oppimateriaalin elämänkriiseistä selviämiseen ja erilaisten mielenterveyden häiriöiden tunnistamiseen. Koulutus voidaan toteuttaa mielenterveyden ammattilaisen tai mielenterveyden ensiapukouluttajaksi koulutetun opettajan avulla."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.