Banneri

Kaupunginvaltuusto, kokous 7.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Valtuustoaloite osakesäästäminen oppiaineeksi (lisäpykälä)

ROIDno-2020-2885

Perustelut

Matti Henttunen jätti puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Taloudenpito ja osakesijoittaminen opinaiheeksi koululaisillemme. Olemme tärkeän asian äärellä. Olen keskustellut aiheesta Juho Mutkan kanssa, joka on ollut Rovaniemen Osakesäästäjät Ry:n puheenjohtajana pitkää. Hänellä on valmiita visioita asian eteenpäin vietäväksi jolloin näin käytännöntoimin tuotaisiin nuorisollemme taloudenhallinnon sekä osakesäästämisen taitoja joita me jokainen elämässämme tarvitsemme. Edellä esitetyn perusteella Rovaniemen Perussuomalaistenvaltuustoryhmä pyytää Rovaniemen kaupungin  koulutuslautakuntaa ja toimialajohtajaa tutkimaan kaikki ne mahdollisuudet joilla nuorisollemme taloudenpidon ja osakesäästämisen tietoutta elämänhallinnan mekanismina kehitettäisiin huomisen varalle."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.