Kaupunginvaltuusto, kokous 7.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Valtuustoaloite uuden frisbeegolf-radan paikan määrittämiseksi (lisäpykälä)

ROIDno-2020-2889

Perustelut

Eemeli Kajula ym. valtuutetut jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Frisbeegolf on urheilulaji, jossa heitetään frisbeekiekkoa koreihin ja tavoitteena on läpäistä rata mahdollisimman vähin heitoin. Nimensäkin mukaisesti laji on hyvin samankaltainen golfin kanssa. Frisbeegolf on kuitenkin tavanomaisesta golfista poiketen laji, joka ei vaadi harrastajalta suuria investointeja, vaan harrastaa voi jo yhdellä kiekolla (10€), koska ratojen käyttö on Suomessa pääosin maksutonta. Frisbeegolfia harrastaa niin lapset, nuoret ja aikuiset kuin myös eläkeläiset ja lapsiperheetkin.

Koronavirusepidemian myötä lukuisat sisäharrastukset jäivät maaliskuussa tauolle kontaktisen luonteensa vuoksi. Jo entuudestaankin suosittu ulkolaji, frisbeegolf saavutti rovaniemeläisten keskuudessa uudenlaisen suosion. Rovaniemellä sijaitsevalle Toramon frisbeegolf-radalle asennettiin 22.6.2020 kävijälaskuri ja ensimmäisen kuukauden aikana rataa käytti 8500 ihmistä. Tämä laskettuna klo 10 - 21 vuorokautisella käyttöoletuksella tarkoittaa noin 24 käyttäjää per tunti. Todellisuudessa radan käyttö painottuu klo 16 - 21 välille ja täten rata on on ollut hyvin ruuhkainen, kun parhaimpina keleinä käyttäjiä on ollut päivässä yli 500. Hyvin useana päivänä ihmisiä on joutunut kääntymään pois, koska odotusaika on ollut liian pitkä.

Rovaniemellä oleva toinen 18-väyläinen rata Ounasvaaran hiihtokeskuksella ei ole saavuttanut tavoiteltua käyttäjämäärää johtuen radan suurista korkeuseroista ja siten se ei sovellu heikompi kuntoisille harrastajille. Hiihtokeskuksen maasto on myös sellaista, johon kiekot helposti hukkuvat. Näin ollen Rovaniemelle suunniteltavan toisen frisbeegolf-radan tulisi myös olla niin sanotusti tasamaarata, jotta se palvelee kuntalaisia mahdollisimman poikkileikkaavasti.

Rovaniemen kaupungin olisi mielestäni ensiarvoisen tärkeää tukea näitä matalien kustannuksien harrastuksia, jotka soveltuvat poikkileikkaavasti kaikille kuntalaisille heidän taloudellisesta tilanteestaan riippumatta.

Esitän, että Rovaniemen kaupungin kaavoitusyksikkö ja liikuntatoimi ottavat yhteiseksi tavoitteekseen löytää yhdessä Rovaniemen Rolffareiden kanssa myös toisen paikan harrastaa lajia ensi kesään mennessä. On jo kartoitettu, että Rovaniemen kaupungilta ei vaadita muuta kuin osoitus sopivasta pitkäaikaisesta paikasta ja paikalliset harrastajat hoitavat itse radan pystytyksen ja näin ollen investointikustannukset kaupungille ovat hyvin pienet."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.