Banneri

Kaupunginvaltuusto, kokous 7.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Valtuustoaloite uusi koronatestilaitteisto Rovaniemelle (lisäpykälä)

ROIDno-2020-2815

Perustelut

Matti Henttunen jätti puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Mullistava koronatesti kokeiluun Turussa-suomalaiskeksintö lupaa testituloksen sekunnissa." https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/mullistava-koronatesti-kokeiluun-turussa-suomalaiskeksinto-lupaa-testituloksen-sekunneissa/?shared=1137663-98d5f150-500. Koronaepidemia on tuonut taloudellisia ja henkisiä rasitteita kuntalaisille. He ovat ottaneet yhteyttä asiassa. Suomen Kuvalehdessä oli 3.9.2020 mielenkiintoinen artikkeli: "Mullistava koronatesti kokeiluun Turussa- suomalaiskeksintö lupaa testituloksen sekunnissa..". Edellä esitetyn perusteella Rovaniemen Perussuomalaisten valtuustoryhmä pyytää tutkimaan mahdollisuudet kyseisen laitteiston hankkimiseen Rovaniemelle niin Rovaniemeläisten kuin matkailutoimijoidenkin käyttöön."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.