Banneri

Kaupunginvaltuusto, kokous 7.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Valtuustoaloite runkolukittavien pyörätelineiden määrän kasvattamiseksi (lisäpykälä)

ROIDno-2020-2890

Perustelut

Reino Rissanen ym. valtuutetut jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Pyörävarakaudet Rovaniemellä puhututtavat paljon sosiaalisessa mediassa. Näyttäisi siltä, että varkaudet ovat muuttumassa yhä ammattimaisempaan suuntaan ja lukko ei pidättele varasta, koska lukittuja pyöriä nostetaan suoraan pakettiautojen kyytiin. Sähköpyörien, maastopyörien lisääntyminen sekä kasvava työmatkapyöräily on tuonut mukanaan tuottoisan bisneksen varkaille. Pyörä sen hinnasta riippumatta voi olla ainut kulkuväline sen omistajalle. Mielipahan lisäksi arkielämän hankaloituminen voi olla huomattava.

Pyöräily on myös ympäristöystävällinen tapa liikkua ja sen terveyttä ja muuta hyvinvointia edistävä merkitys on suuri.

Runkolukittavien pyörätelineiden lisääminen Rovaniemellä olisi hyvä keino vähentää polkupyörävarkauksia. Uskon, että kaupungilla, ostoskeskuksilla, vakuutusyhtiöillä olisi tässä yhteinen intressi. Runkolukittaviin pyörätelineisiin voitaisiin laittaa sen sponsoroineen yhtiön mainokset taikka Rovaniemen kaupungin uudistettu logo, mikäli kaupunki sen kustantaa.

Esitän, että Rovaniemen kaupunki on aktiivinen paikallisiin yrityksiin, vakuutusyhtiöihin, ostoskeskuksiin niin, että runkolukittavien pyörätelineiden määrä kasvaa kaupungilla huomattavasti.”

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.