Keskusvaalilautakunta, kokous 14.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kuntavaaleissa valittavien määrästä kuuluttaminen sekä asiakirjojen jättämisestä määrääminen ja kuuluttaminen

ROIDno-2020-3337

Valmistelija

  • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Vaalilain 34 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on määrättävä viimeistään 26.4.2021 pidettävässä kokouksessaan, kenelle, minä päivinä ja kellonaikoina sekä missä sille tarkoitetut ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on annettava. Määräyksestä on laadittava kuulutus, joka on annettava tiedoksi puolueiden ilmoittamille vaaliasiamiehille ja pantava nähtäväksi viranomaisen kokoushuoneistossa sekä julkaistava kuntavaaleissa sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi. Rovaniemen kaupungin kuulutukset julkaistaan kaupungin verkkosivuilla yleisessä tietoverkossa.

Vaalilain 145 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on kuulutettava, montako valtuutettua kunnassa valitaan. Kuulutus on viipymättä julkaistava sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi ja pantava nähtäväksi keskusvaalilautakunnan kokoushuoneistossa. Kuulutus voidaan antaa 34 §:n 2 momentissa tarkoitetun kuulutuksen yhteydessä.

Kuulutuksesta on laadittu esitys (liite 1).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan kuulutuksen ja samalla määrää, että ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on annettava sille kuulutuksessa mainitulla tavalla.

Lisäksi keskusvaalilautakunta päättää, että kuulutus julkaistaan:

  1. sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi; Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla sekä Osviitta -palvelupisteessä osoitteessa Koskikatu 25, 2. krs, 96200 Rovaniemi
  2. keskusvaalilautakunnan kokoushuoneessa Kauppakeskus Revontuli, Koskikatu 27, 96100 Rovaniemi, A hissi, 3 krs ja
  3. Uusi Rovaniemi -lehdessä sekä Lapin Kansa -lehdessä.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti yksimielisesti keskusvaalilautakunnan sihteerin esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunnan sihteeri, asiakaspalveluvastaava, vaalikeskus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO, VAALIT

Vaalilain (2.10.1998/714) §:ien 45, 66 ja 83 mukaan päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta.