Keskusvaalilautakunta, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Ajankohtaiset asiat

Päätös

Keskusvaalilautakunnan sihteeri kertoi vaalien siirtämisen tilanteesta. Hallituksen esitys vaalien siirtämiseksi on annettu eduskunnalle.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.