Keskusvaalilautakunta, kokous 16.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Keskusvaalilautakunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy työjärjestyksen

Päätös

Puheenjohtaja kävi läpi osallistujat.

Paikalla olivat puheenjohtaja Kauko Vartiainen,​ 1. varapuheenjohtaja Jorma Hovi,​ Kaarina Keskikuru, Marianna Mölläri ja Heikki Salmi. Muista paikalla olleista läsnä olivat keskusvaalilautakunnan sihteeri Miikka Ruokamo, asiakaspalveluvastaava Henna Penttilä, hallintosihteeri Marja Marjetta, viestintä- ja markkinointijohtaja Heini-Tuuli Onnela ja vaaliassistentti Julius Fagerström.

Keskusvaalilautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyi työjärjestyksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.