Keskusvaalilautakunta, kokous 16.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Kuntavaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen

ROIDno-2020-3337

Valmistelija

 • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalien tuloksen 3. päivänä vaalipäivän jälkeen viimeistään kello 18 aloitettavassa kokouksessaan.

Keskusvaalilautakunnan tulee vahvistaa:

 1. ne äänimäärät ja vertausluvut, jotka kukin ehdokas on saanut;
 2. mahdollisten arvontojen tulokset;
 3. mitättömien äänten määrän ja;
 4. äänten kokonaismäärän (hyväksyttyjen ja mitättömien äänten yhteismäärä).

Pöytäkirjaan tulee merkitä näin vahvistetut äänimäärät ja vertausluvut sekä lisäksi kunkin valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi valitun nimi sekä ehdokaslistojen yhdistelmän mukaiset arvot sekä ammatit tai toimet.

Keskusvaalilautakunnan on viipymättä:

 1. julkaistava vaalien tulos laittamalla sen sisältävä pöytäkirja valitusosoituksineen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle seitsemän päivän ajaksi;
 2. annettava luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään valtuustolle ja tiedotettava siitä sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset kunnassa saatetaan tiedoksi; sekä
 3. annettava tieto vaalien tuloksesta oikeusministeriölle sen määräämällä tavalla.

Keskusvaalilautakunnan on otettava tuloslaskentajärjestelmästä pöytäkirjan liitteeksi n:rot 1-9 seuraavat tulosteet (raportit):

 1. KT 32 Ryhmien kannatus ja muutos edellisistä vaaleista (liite 1);
 2. KT 29 Ryhmittäin ehdokkaiden äänet (liite 2)
 3. KT 26 Valitut ja varamiehet vertausluvuittain (liite 3);
 4. KT 90 Mitättömät äänestysliput perusteittain (liite 4);
 5. KT 23 Ehdokkaat vertausluvuittain (liite 5)
 6. KT 21 Ehdokkaiden äänet, koko kunta (liite 6)
 7. KT 20 Ehdokkaiden äänet äänestysalueittain (liite 7)
 8. KT 10 Äänestysaktiivisuus kunnassa (liite 8)
 9. KT 11 Äänestysaktiivisuus sukupuolen mukaan kunnassa (liite 9).

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää vahvistaa, että ehdokkaiden saamat äänimäärät ja vertausluvut ovat liitteessä 5 mainitun mukaiset, ja että kunkin valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi valitun nimi sekä ehdokaslistojen yhdistelmän mukaiset arvot sekä ammatit tai toimet ovat liitteessä 3 mainitun mukaiset. Samalla keskusvaalilautakunta päättää vahvistaa valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskinäisen järjestyksen määräämiseksi suoritettujen arvontojen tulokset.

Keskusvaalilautakunta vahvistaa, että mitättömien äänten määrä on yhteensä 189, ja että annettujen äänten kokonaismäärä on 25 739.

Lisäksi keskusvaalilautakunta päättää:

 1. julkaista vaalien tuloksen laittamalla vaalien tuloksen sisältävän pöytäkirjan valitusosoituksineen Rovaniemen kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululle seitsemän (7) päivän ajaksi;
 2. antaa luettelon valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään valtuustolle;
 3. tiedottaa vaalien tuloksesta ilmoittamalla sen kaupungin Internet-sivuilla; sekä
 4. antaa tiedon vaalien tuloksesta oikeusministeriölle sen määräämällä tavalla.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti yksimielisesti keskusvaalilautakunnan sihteerin esityksen mukaisesti.