Keskusvaalilautakunta, kokous 17.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Ehdokashakemusten ratkaiseminen

ROIDno-2020-3337

Valmistelija

 • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Vaalilain 39 §:n mukaan määräaikana saapuneet ehdokashakemukset niihin liitettyine asiakirjoineen käsitellään uudelleen 32. päivänä ennen vaalipäivää pidettävässä kokouksessa. Samalla tehdään päätökset ehdokashakemusten sekä vaaliliittoa ja yhteislistaa koskevien ilmoitusten johdosta.

Ne määräaikana perille toimitetut ehdokashakemukset sekä ilmoitukset vaaliliitosta ja yhteislistasta, joita vastaan huomautuksia ei ole tehty, on hyväksyttävä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Esitän, että keskusvaalilautakunta:

 1. toteaa, että kaikki sille osoitetut kuntavaalien 2021 ehdokashakemukset ja ilmoitukset vaaliliittoon yhtymisestä ovat saapuneet määräajassa, ja että määräajan jälkeen saapuneita ehdokashakemuksia tai vaaliliittoilmoituksia ei ole;
 2. hyväksyy Suomen Keskusta r.p. - puolueen ja Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p. - puolueen ilmoitukset vaaliliittoon yhtymisestä;
 3. hyväksyy Vihreä Liitto r.p. – puolueen vaaliasiamiehen antaman selvityksen Kaisa Kuula-Bullatin osalta, ja hyväksyy Kaisa Kuula-Bullatin vaalikelpoisuuden esitetyn selvityksen perusteella;
 4. hyväksyy Vasemmistoliitto r.p. -puolueen vaaliasiamiehen antaman selvityksen Jarmo Huhtalan osalta, ja hyväksyy Jarmo Huhtalan vaalikelpoisuuden esitetyn selvityksen perusteella;
 5. hyväksyy Suomen Keskusta r.p. -puolueen vaaliasiamiehen antaman selvityksen Riku Tapion osalta, ja hyväksyy Riku Tapion vaalikelpoisuuden esitetyn selvityksen perusteella;
 6. hyväksyy Suomen Keskusta r.p. -puolueen vaaliasiamiehen antaman selvityksen Hannu Uimaniemen osalta, ja hyväksyy Hannu Uimaniemen vaalikelpoisuuden esitetyn selvityksen perusteella;
 7. hyväksyy Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p:n vaaliasiamiehen antaman selvityksen Anna-Kaisa Teurajärven osalta, ja hyväksyy Anna-Kaisa Teurajärven vaalikelpoisuuden esitetyn selvityksen perusteella;
 8. hyväksyy Kansallinen Kokoomus r.p. -puolueen vaaliasiamiehen antaman selvityksen Kimmo Suopajärven osalta, ja hyväksyy Kimmo Suopajärven vaalikelpoisuuden esitetyn selvityksen perusteella;
 9. hyväksyy Feministinen Puolue r.p:n vaaliasiamiehen selvityksen puolueen henkilöjäseniä kunnassa edustavasta yhdistyksestä;
 10. hyväksyy ehdokashakemukset myös muiden ehdokkaiden osalta.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti yksimielisesti keskusvaalilautakunnan sihteerin esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO, VAALIT

Vaalilain (2.10.1998/714) §:ien 45, 66 ja 83 mukaan päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta.