Keskusvaalilautakunta, kokous 17.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Keskusvaalilautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Keskusvaalilautakunta totesi yksimielisesti kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyi työjärjestyksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.