Keskusvaalilautakunta, kokous 17.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Keskusvaalilautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Keskusvaalilautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Salmen ja Jorma Hovin.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.