Keskusvaalilautakunta, kokous 2.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Ennakkoäänestysiakirjojen tarkastamismenettely ja valvojien määrääminen

ROIDno-2021-2835

Valmistelija

  • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Aluevaalien ennakkoäänestys alkaa 12.1.2022 ja päättyy 18.1.2022. Keskusvaalilautakunnan tulee vaalilain 63 §:n mukaan tarkastaa ennakkoäänestysasiakirjat ja huolehtia niiden lajittelusta äänestysalueittain.

Keskusvaalilautakunnan harkintaan jää, miten ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen käytännössä suoritetaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää, että

  1. aluevaalien 2022 ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan ja lajitellaan avustavan henkilökunnan avustuksella;
  2. tarkastuksessa on aina mukana yksi keskusvaalilautakunnan jäsen tai muu keskusvaalilautakunnan määräämä henkilö;
  3. keskusvaalilautakunta nimeää valvojat ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastamisen valvontaa varten;
  4. tarkastuksessa löydettävät puutteelliset asiakirjat ja yhteenveto koko tarkastuksesta käsitellään keskusvaalilautakunnan kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että vaalipäivää edeltävänä perjantaina 21.1.2022 ennen kello 19 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään niissä käsitellä;
  5. ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen alkaa torstaina 13.1 ja päättyy keskiviikkona 19.1.2022, jolloin keskusvaalilautakunta pitää myös kokouksen. Edellä lausutun lisäksi muualta tulleet äänet tarkastetaan 20.1.2022;
  6. keskusvaalilautakunta määrää valvojat seuraaville tarkastuspäiville:

päivä:                                                      tarkastaja:

To 13.1 

Pe 14.1 

La 15.1 

Ma 17.1 

Ti 18.1 

Ke 19.1

To 20.1

 

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti yksimielisesti keskusvaalilautakunnan sihteerin esityksen mukaisesti. Lisäksi keskusvaalilautakunta päätti valita valvojat ennakkoäänten tarkastuspäiville seuraavasti:

To 13.1 Helena Tiuraniemi

Pe 14.1 Heikki Salmi

La 15.1 Pertti Sääskilahti

Ma 17.1 Kauko Vartiainen

Ti 18.1 Jari Leskinen

Ke 19.1 Kaarina Keskikuru

To 20.1Helena Tiuraniemi

Pe 21.1Kauko Vartiainen

Tiedoksi

Vaaliassistentti