Keskusvaalilautakunta, kokous 2.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Keskusvaalilautakunnan sihteerin valinta

ROIDno-2021-2835

Valmistelija

  • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Vaalilain 14 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilöstön. Se päättää muiden kuin sen kokouksiin tässä laissa tarkoitettujen tehtäviensä vuoksi osallistumaan oikeutettujen henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissaan.

Nykyisen sihteerin siirtyessä muihin tehtäviin keskusvaalilautakunnan tulee valita itselleen sihteeri.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää valita keskusvaalilautakunnan sihteeriksi vastuualuepäällikkö Ville Vitikan 3.12.2021 alkaen.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti yksimielisesti valita keskusvaalilautakunnan sihteeriksi vastuualuepäällikkö Ville Vitikan 3.12.2021 alkaen.

Tiedoksi

Ville Vitikka