Keskusvaalilautakunta, kokous 2.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Keskusvaalilautakunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja kävi läpi osallistujat. Keskusvaalilautakunnan jäsenistä paikalla kokoustilassa olivat Heikki Salmi, Pertti Sääskilahti, Helena Tiuraniemi, Kauko Vartiainen sekä varajäsen Jari Leskinen. Muista länsäolijoista kokoustilassa olivat keskusvaalilautakunnan sihteeri Miikka Ruokamo ja vaaliassistentti Julius Fagerström. Etänä kokoukseen osallistui asiakaspalveluvastaava Henna Penttilä.

Keskusvaalilautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyi työjärjestyksen.