Keskusvaalilautakunta, kokous 23.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Keskusvaalilautakunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja kävi läpi osallistujat.

Paikalla olleista jäsenistä läsnä kokoustilassa olivat puheenjohtaja Heikki Salmi,​ 1. varapuheenjohtaja Helena Tiuraniemi,​ Kaarina Keskikuru, Kauko Vartiainen ja Pertti Sääskilahti. Lisäksi kokouksessa olivat läsnä lakimiesharjoittelija Julius Fagerström sekä varajäsen Jari Lilja läsnäolo-oikeudella tutustumassa keskusvaalilautakunnan toimintaan.

Keskusvaalilautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyi työjärjestyksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.