Keskusvaalilautakunta, kokous 23.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Oikeusministeriön kirje VN/16839/2021

ROIDno-2021-2835

Valmistelija

  • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Oikeusministeriö on lähettänyt kunnanhallituksille kirjeen vuoden 2022 aluevaalien äänestyspaikkojen määräämisestä ja niistä ilmoittamisesta, vaalitietojärjestelmän käytöstä ja vaalikoulutuksesta ym. ja pyytänyt, että kunnanhallitus saattaa tämän kirjeen kunnan keskusvaalilautakunnan tietoon.

Keskusvaalilautakunnan sihteeri esittelee oikeusministeriön kirjeen kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Keskusvaalilautakunta merkitsee liitteenä 1 olevan oikeusministeriön kirjeen tiedoksi.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti yksimielisesti keskusvaalilautakunnan sihteerin esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO, VAALIT

Vaalilain (2.10.1998/714) §:ien 45, 66 ja 83 mukaan päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta.