Keskusvaalilautakunta, kokous 23.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Keskusvaalilautakunta valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Keskusvaalilautakunta valitsi kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Helena Tiuraniemen ja Pertti Sääskilahden.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.