Keskusvaalilautakunta, kokous 24.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Oikeusministeriön ohjeet vaalien järjestämiseksi koronatilanteessa

ROIDno-2020-3337

Valmistelija

  • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Oikeusministeriö on lähettänyt kunnille ohjeet koronaan valmistautumisesta vuoden 2021 kuntavaalien järjestelyissä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää merkitä oikeusministeriön ohjeet tiedoksi.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti yksimielisesti keskusvaalilautakunnan sihteerin esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.