Keskusvaalilautakunta, kokous 9.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Vaalipäivän äänestyksen toimittaminen

ROIDno-2020-3337

Valmistelija

  • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Vaalilain 67 §:n mukaan vaalipäivän äänestys toimitetaan yhtäaikaisesti jokaisessa kunnassa äänestysalueittain, ja että äänestyksen järjestämisestä kullakin äänestysalueella huolehtii vaalilautakunta. Vaalilain 16 §:n mukaan vaalilautakunta on päätösvaltainen kolmijäsenisinä.

Rovaniemen kaupungissa on ollut tapana, että vaalipäivän äänestyksen äänestysalueilla toimittaa viisijäseninen vaalilautakunta.

Edellisissä europarlamenttivaaleissa vaalilautakuntien järjestäytymiskokoukset on suositeltu pidettäväksi vaalipäivänä viimeistään 0,5 tuntia ennen äänestyksen alkamista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Esitän, että:

  1. vaalipäivän äänestyksen äänestysalueella toimittaa viisijäseninen vaalilautakunta;
  2. vaalipäivän äänestyksen toimittavat ensisijaisesti vaalilautakunnan varsinaiset jäsenet;
  3. varajäseniä ei ensisijaisesti kutsuta vaalilautakunnan työhön;
  4. ja että varajäseniä kutsutaan toimeen vain siinä tapauksessa, että tehtävään asetettu varsinainen jäsen (tai hänen sijaansa määrätty) on estynyt suorittamasta vaalilautakunnan jäsenen tehtävää.
  5. vaalilautakuntien järjestäytymiskokoukset pidetään lähtökohtaisesti vaalipäivänä viimeistään 0,5 tuntia ennen äänestyksen alkamista

Keskusvaalilautakunta toteaa, että se kouluttaa lautakuntien käyttöön tarvittavan määrän avustavaa henkilöstöä äänioikeusjärjestelmän teknistä käyttämistä varten.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti yksimielisesti keskusvaalilautakunnan sihteerin esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Vaalikeskus