Banneri

Koulutuslautakunta, kokous 22.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Osallisuus ja kuulemisprosessin käynnistäminen palveluverkkoon liittyen

ROIDno-2019-2520

Valmistelija

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi
  • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunkistrategia 2025 linjaa palveluiden järjestämisen ja palveluverkon yleiset periaatteet. Sen mukaisesti palveluverkko suunnitellaan vastaamaan palvelutarpeita toimintaympäristön muutokset kokonaisvaltaisesti huomioiden. Tähän liittyen palveluiden tarve ja sisältö ratkaisevat niiden toteutustavan. Palveluverkon suunnittelussa ja ennakoinnissa tulee huomioida käytettävissä olevat ennusteet palvelutarpeen muutoksista.

Palveluverkon kehittäminen esimerkiksi uusien monitoimitalojen kautta antaa mahdollisuuden kohdentaa käytössä olevia resursseja yhä enemmän opetukseen, mikäli koulurakennusten määrä vastaisi paremmin palvelutarvetta. Esimerkiksi Ylikylän monitoimitalon valmistuttua Nivankylän koulun toiminta voisi jatkua uusissa  yhtenäiskouluissa Ylikylässä tai Sinetässä. Myös Kaukon koulun oppilaat voitaisiin huomioida jo nyt Ounasvaaran peruskoulun olemassa oleviin opetusryhmiin. Vikajärven koulun oppilasmäärä on laskenut edelleen ja oppilaat mahtuisivat Nivavaaran kouluun.

Taloussuunnitelman toteutuminen edellyttää palveluverkon tarkastelua ja mahdollisesti harventamista pienten yksiköiden osalta. Pienten yksikköjen käyttökustannukset vuodessa oppilasta kohden ovat keskitasoa korkeammat. Jatkossa pienille kouluille ei ole välttämättä taloudellisesti mahdollista osoittaa tavoitteiden toteuttamisen kannalta riittävää tuntiresurssia. Toiminnan liittäminen olemassa oleviin yksiköihin antaisi myös mahdollisuuden monipuolisempaan pedagogiseen toimintaan ja runsaampiin erityisopetuksen ja oppilashuollon tukitoimenpiteisiin. Oppilaan näkökulmasta myöskin koulumatkojen pidentyminen olisi kohtuullista ja selkeästi lain edellyttämissä rajoissa. Tarkastelussa otetaan huomioon koulujen rakennusten korjaustarve, oppilaskehitys ja mahdollisuus sijoittaa oppilaat muihin yksiköihin. 

Yksiköiden käyttökustannukset / oppilas:

Vikajärvi       23 752 € / a, 
Kauko          12 590 € / a
Nivankylä      8 779 € / a

Kaikki ala-asteet keskimäärin: 7369 € / a 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Koulutuslautakunta päättää käynnistää osallisuusprosessin, jossa kuullaan asianosaisia Vikajärven, Kaukon ja, Nivankylän koulujen mahdollisen lakkauttamisen vuoksi.

Tiina Outila esitti, että koulutuslautakunta päättää ettei käynnistä osallisuusprosesseja Vikajärven, Kaukon ja Nivankylän koulujen mahdollisen lakkauttamisen vuoksi.

Ari Paldan kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu toimialajohtajan esityksestä poikkeava esitys, suoritetaan äänestys.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että toimialajohtajan esitys tuli koulutuslautakunnan päätökseksi.

Äänestystulokset

  • Jaa 5 kpl 50%

    Elina Holm, Veli-Matti Kilpimaa, Piia Hanni, Sanna Luoma, Pertti Lakkala

  • Ei 5 kpl 50%

    Tiina Outila, Antti Väänänen, Sakke Rantala, Marjatta Koivuranta, Ari Paldan