Banneri

Kylien kehittämisjaosto, kokous 11.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja kävi läpi kaikki osanottajat. Paikalla olivat Jakko Huttunen, Pekka Kunnari, Heli Rapakko, Veera Moilanen, Petri Niemi, Päivi Saarijärvi, Ilkka Ulkuniemi, Minna Uusi-Autti, Hillevi Vitikka, Esko-Juhani Tennilä ja Henriikka Heikinoja. Poissa varsinaisista jäsenistä oli Anna Väänänen. Puheenjohtaja totesi, että varajäsen Jarmo Huhtala saa olla läsnä ja käyttää puheoikeutta, mutta hänellä ei ole äänestysoikeutta tässä kokouksessa. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyttiin työjärjestys. Todettiin, että läsnäolevien näkö- ja kuuloyhteys toimii.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.