Banneri

Kylien kehittämisjaosto, kokous 11.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastaja on Ilkka Ulkuniemi ja varatarkastajana on Minna Uusi-Autti. 
Seuraavana vuorossa pöytäkirjantarkastajana on Minna Uusi-Autti ja varatarkastajana Hillevi Vitikka.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 18.11.2020.

Päätös

Pekka Kuoksa saapui tämän asian käsittelyn aikana kello 14:08.

Kylien kehittämisjaosto päätti alueellisten palvelujen johtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.