Banneri

Kylien kehittämisjaosto, kokous 11.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Alueellisten palvelujen johtaja
Avustuspäätös:
§ 73 Ounasrinteen asukasyhdistys ry:n toimintatuki 2020, 12.10.2020
§ 74 61. KotiapuKuponki, 16.10.2020
§ 75 62. KotiapuKuponki, 16.10.2020
§ 76 63. KotiapuKuponki, 16.10.2020
§ 77 64. KotiapuKuponki, 16.10.2020
§ 78 65. KotiapuKuponki, 21.10.2020
§ 79 66. KotiapuKuponki, 28.10.2020
§ 80 67. KotiapuKuponki, 28.10.2020
§ 82 68. KotiapuKuponki, 28.10.2020
§ 83 69. KotiapuKuponki, 30.10.2020
§ 84 70. KotiapuKuponki, 30.10.2020
§ 85 71. KotiapuKuponki, 04.11.2020
§ 86 72. KotiapuKuponki, 04.11.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 72 Aluasihteerin sijaisen määräaikaisen työsuhteen jatkaminen, 12.10.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että kylien kehittämisjaosto ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kylien kehittämisjaosto toteaa, että viranhaltijan päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla paitsi julkisuuslain 24 § 32 kohdan mukaisesti salassapidettävät avustuspäätökset §74-80 sekä 82-86. Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma - pe klo 8.00 - 16.00).

Päätös

Kylien kehittämisjaosto päätti alueellisten palvelujen johtajan esityksen mukaisesti ja hyväksyi lisäksi esittelijän esittelystä Niesin kyläyhdistyksen kehittämistuen siirron, viranhaltijapäätös § 87 Kehittämistuen siirto 2020 / Niesin kyläyhdistys ry.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.