Kylien kehittämisjaosto, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Palkitsemiset

Ennen kokouksen alkamista palkitaan Rovaniemen kaupungin vuoden maaseutuyrittäjä, vuoden kyläyhdistys ja vuoden kylätoimijat jokaiselta eri päätiensuunnalta (5 kpl).

 

Terveydenhoitajan käynnit kylien toimipisteillä vuonna 2021
Terveydenhoitaja -palveluja on tarjottu seuraavien kylien toimipisteillä: Muurola, Sinettä, Sonka, Meltaus, Lohiniva, Narkaus, Perunkajärvi, Vikajärvi, Misi, Tiainen, Oikarainen, Tennilä, Vanttauskoski ja Autti yhdestä kahteen kertaan kuukaudessa. Toiminta muuttui maaliskuusta lähtien Covid19 -pandemiatilanteen takia vain ajanvarauksella toimivaksi palveluksi. Terveydenhoitajat ovat kokeneet ajanvaraukseen perustuvan käytännön asiakaslähtöisemmäksi ja palvelutoiminnan kannalta toimivammaksi järjestelyksi. Covid19 aikana ei ole voitu järjestää muuta oheistoimintaa terveydenhoitajan käynnin yhteyteen esimerkiksi eri opiskeljijoiden järjestämiä liikuntahetkiä, ravitsemustietoa, ikäihmisten arjen ja turvallisuuden infoja, eri järjestöjen esimerkiksi Järjestöpiste Joiun ja Lapin mielenterveysomaisten toimintaa eikä sosiaalipalvelujen talousneuvontaa. Palvelutominta on jatkumassa vuonna 2021 ja terveydenhoitajat suunnittelevat parhaillaan ensi vuoden aikataulujaan kesäkuuhun asti. Terveydenhoitaja -palveluja tarjoavien kylien kyläyhdistyksiltä on kysytty toiveita vuoden 2021 käyntien jatkumisesta ja suurin osa on ilmoittanut, että toivovat palvelun jatkuvan. 

 

Vähävaraisille jaettavien kasvomaskien jakelu kylillä 
Kasvomaskien jakelu vähävaraisille jatkuu toistaiseksi kylien jakelupisteillä, joita on kymmenen. Toiminta on muuttunut maanantaista 30.11. lähtien siten, että jakelu tapahtuu  joka toisella viikolla ja maskeja jaetaan enintään 26 kappaletta kerralla yhdelle hakijalle (aiemmin enintään 14 kpl/hakija/hakukerta). Tilastojen (27.11. tieto) mukaan kasvomaskeja on jaettu yli 50 000 kpl, joista kylien osuus on 20 409 kpl. Kylien jakelumäärien keskiarvot viikoittaisessa jakelussa: Sinettä 637, Muurola 308, Autti 110, Vikajärvi 100, Lohiniva 98, Meltaus 88, Narkaus 71, Tiainen 65, Vanttauskoski 49 ja Jaatila 34. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Kylien kehittämisjaosto merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.