Kylien kehittämisjaosto, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja kävi läpi kaikki osanottajat. 
Paikalla olivat Jakko Huttunen, Pekka Kunnari, Heli Rapakko, Veera Moilanen, Päivi Saarijärvi, Sanna-Mari Suopajärvi, Ilkka Ulkuniemi, 
Minna Uusi-Autti, Hillevi Vitikka, Anna Väänänen ja Henriikka Heikinoja. Varajäsenistä paikalla oli Jorma Kiviniemi ja Sanna-Mari Suopajärvi. 
Poissa varsinaisista jäsenistä oli Pekka Kuoksa, Kauko Leiviskä ja Petri Niemi sekä Esko-Juhani Tennilä.
Puheenjohtaja totesi, että Rovaniemen kaupungin henkilöstöjohtaja Antti Määttä saa olla läsnä ja käyttää puheoikeutta tässä kokouksessa.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyttiin työjärjestys. 
Todettiin, että läsnäolevien näkö- ja kuuloyhteys toimii.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.